Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras atbalsts

Jaunumi par dalību programmā “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Polylabs SIA ir noslēdzis 31.05.2019. līgumu Nr.IZ-L-2019/13 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros (Jaunuzņēmumu dalība izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

For technical data sheets, please reach out: office@polylabs.lv

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.