Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras atbalsts

Jaunumi par dalību programmā “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Polylabs SIA ir noslēdzis 31.05.2019. līgumu Nr.IZ-L-2019/13 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros (Jaunuzņēmumu dalība izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.