Viedo materiālu kompetences centrs

Projekta aktualitātes 01.12.2023.-29.02.2024.
Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005, “Sojas eļļas biopoliola ražošanas tehnoloģijas izstrāde un eksperimentālas maza mēroga Soy-Pol-Pur tehnoloģijas izstrāde, mērogošana un testa partijas ražošana” ietvaros laika posmā 01.12.2023.-29.02.2024. tika veikta smidzināmās PUR receptūras izstrāde uz sojas eļļas poliola bāzes laboratorijas mērogā, kā arī smidzināmās PUR receptūras mērogošana darbam ar augstspiediena pilotiekārtu. Izstrādātās PUR sistēmas īpašības salīdzinot ar komerciāli pieejamu references sistēmu. Sintezētajam sojas eļļas poliolam veikti stabilitātes testi 3 mēnešu garumā no sintēzes brīža.

Projekta aktualitātes 01.09.2023.-30.11.2023.
Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005, “Sojas eļļas biopoliola ražošanas tehnoloģijas izstrāde un eksperimentālas maza mēroga Soy-Pol-Pur tehnoloģijas izstrāde, mērogošana un testa partijas ražošana” ietvaros laika posmā 01.09.2023.-30.11.2023. tika turpināta iegūtā poliola raksturošana, nosakot molekulmasu un citus tehniskos parametrus, kā arī pakāpeniska sintēzes mērogošana no laboratorijas apstākļiem uz industriāla izmēra reaktoru, katras sintēzes rezultātu analizējot, raksturojot tehniskos paremetrus, kā arī izmēģinot iegūtos poliolus esošā putupoliuretāna (PPU) receptē, aizstājot reciklētu PET poliolu.

Projekta aktualitātes 15.02.2023.-31.08.2023.
Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005, “Sojas eļļas biopoliola ražošanas tehnoloģijas izstrāde un eksperimentālas maza mēroga Soy-Pol-Pur tehnoloģijas izstrāde, mērogošana un testa partijas ražošana” ietvaros laika posmā 15.02.2023.-31.08.2023. tika veikta poliolu sintēze no sojas eļļas laboratorijas apstākļos, noteikti raksturlielumi, salīdzināta veikto sintēžu gaita un iegūto poliolu raksturlielumi, izvēlēta optimālākā sintēze, kas būtu piemērota mērogošanai, Uzsākta mērogošana 50 L reaktorā, veikta katras sintēzes analītika (kopā 52 sintēzes).

Polylabs ir uzsācis pētniecības projektu “Sojas eļļas biopoliola ražošanas tehnoloģijas izstrāde un eksperimentālas maza mēroga Soy-Pol-Pur tehnoloģijas izstrāde, mērogošana un testa partijas ražošana.” Līguma Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005.

For technical data sheets, please reach out: office@polylabs.lv

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.