“Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai”

SIA “Polylabs” ir noslēdzis 09.02.2024. līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/50 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

For technical data sheets, please reach out: office@polylabs.lv

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.