Tehnoloģiju pārneses programma

Putupoliuretāna (PPU) siltumizolācijas receptūras izstrāde un izgatavošana.

Projekta mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt jaunu formulāciju (receptūru) slēgto poru poliurtetāna siltumizolācijas putām ar uzpūšanas metodi (spray foam), ar parametriem, kas ir līdzvērtīgi tirgū esošajiem produktiem un kur ir augsts Polylabs ražoto bio poliolu saturs

SIA Polylabs un LIAA 2022. gada 15.marta līgums Nr. VP-L-2022/17 par atbalsta saņemšanu (Atbalsts tiek sniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001) ietvaros). Izpildītājs : Atvasināta publiska persona “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts”.

For technical data sheets, please reach out: office@polylabs.lv

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.