Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs

Jaunumi par pētniecības projektu “Mazvērtīgu plastmasas atkritumu pārstrāde, lai iegūtu videi draudzīgāku poliuretānu, izmantojot tehnoloģiju Eco-Pol'”.

Polylabs ir uzsācis pētniecības projektu “Mazvērtīgu plastmasas atkritumu pārstrāde, lai iegūtu videi draudzīgāku poliuretānu, izmantojot tehnoloģiju Eco-Pol'”.  Līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/007.

Atjaunināts 12.01.2021.

Laika posmā no 30.09.2020 līdz 09.12.2020 SIA “PolyLabs” projekta “Mazvērtīgu plastmasas atkritumu pārstrāde, lai iegūtu videi draudzīgāku poliuretānu, izmantojot tehnoloģiju Eco-Pol'” līg. Nr. 1.2.1.1/18/A/007 ietvaros ir veicis daļējus aprēķinus tehnoloģisko iekārtu prototipam. Attiecīgi ir sagatavotas arī tehniskās specifikācijas un veikti iepirkumi prototipa sastāvdaļām.  Paralēli tiek iekārtotas telpas, kur tiks veidots iekārtas prototips, kā arī tiek veikta infrastruktūras piemērošana iekārtas vajadzībām (elektrība, ventilācija utt.).

Atjaunināts 12.03.2021.

Laika posmā no 10.12.2020-09.03.2021 SIA “PolyLabs” projekta “Mazvērtīgu plastmasas atkritumu pārstrāde, lai iegūtu videi draudzīgāku poliuretānu, izmantojot tehnoloģiju Eco-Pol” līg. Nr. 1.2.1.1/18/A/007 ietvaros ir pabeidzis tehnoloģisko iekārtu aprēķinus prototipam un ir atbilstoši sagatavotas visas tehniskās specifikācijas iepirkumiem. Iekārtas prototipa pilnīgu nokomplektēšanu ir plānots pabeigt līdz marta beigām. Paralēli ir noslēgta cenu aptauja par prototipa apsaistes darbu veikšanu un tiks uzsākta nepieciešamā prototipa sastāvdaļu uzstādīšana, montāža un automatizācija. Sagatavota tehnoloģiskā shēma un atbilstošs procesu dokumentācijas apkopojums.

Atjaunināts 09.06.2021.

Laika posmā no 10.03.2021 – 09.06.2021 SIA “PolyLabs” projekta “Mazvērtīgu plastmasas atkritumu pārstrāde, lai iegūtu videi draudzīgāku poliuretānu, izmantojot tehnoloģiju Eco-Pol” līg. Nr. 1.2.1.1/18/A/007 ietvaros ir pabeidzis eksperimentālās iekārtas (prototipa) komplektēšanu un izveidi, kā arī procesu automatizāciju. Prototips tiek testēts, lai pārbaudītu iekārtu darbību un pielāgotu, optimizētu procesus pirms tiek uzsākta nākošā projekta daļa – eksperimentālā poliolu sintēze.

Atjaunināts 15.09.2021.

Laika posmā no 10.06.2021 – 09.09.2021 SIA “PolyLabs” projekta “Mazvērtīgu plastmasas atkritumu pārstrāde, lai iegūtu videi draudzīgāku poliuretānu, izmantojot tehnoloģiju Eco-Pol” līg. nr. 1.2.1.1/18/A/007 ietvaros ir veikta eksperimentālo iekārtu (prototipa) ķīmiskās sintēzes un procesu testēšana un regulēšana. Prototipam tiek testēti procesi, lai pārbaudītu iekārtu darbību un pielāgotu procesus. Veikti iepirkumi atlikušajām poliola sastāvdaļām, izņemot PET, lai uzsāktu eksperimentālas poliola sintēzes.

Atjaunināts 13.12.2021.

Laika posmā no 10.09.2021 – 30.11.2021 SIA “PolyLabs” projekta “Mazvērtīgu plastmasas atkritumu pārstrāde, lai iegūtu videi draudzīgāku poliuretānu, izmantojot tehnoloģiju Eco-Pol” līg. nr. 1.2.1.1/18/A/007 ietvaros ir optimizējis, notestējis un izstrādājis poliolu eksperimentālais ķīmiskās sintēzes reaktora prototipu ar maksimālo ražošanas apjomu 2,6 tonnas diennaktī. Ir veikti 12 ECO-POL eksperimentālās sintēzes procesi un attiecīgi sagatavoti testēšanas pārskati. Papildus ir veikta 2 ECO-POL veidu testēšana akreditētā laboratorijā, kā arī nodoti 10 ECO-POL paraugi potenciālajiem klientiem. 30.11.2021 projekts ir pabeigts un ir sasniegti projekta mērķi.

For technical data sheets, please reach out: office@polylabs.lv

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.